Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zespół interdyscyplinarny

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta nakłada na samorządy konieczność powołania tzw. zespołów interdyscyplinarnych jako  nowych elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodkach wsparcia

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt ( burmistrz, prezydent miasta) powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

            Zespół interdyscyplinarny przy  Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Trzebielinie funkcjonuje od 2004 roku. W obecnej formie  funkcjonuje na podstawie  Uchwały Nr 16/III/2011 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2011 roku zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Trzebielino Nr 23/XLV/2010 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Trzebielinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie- pracownicy socjalni, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie, przedstawiciele oświaty – pedagodzy szkolni ze szkół w Trzebielinie, Suchorzu i Starkowie, przedstawiciele Policji- z posterunku policji w Kołczygłowach oraz  Sądu Rejonowego w Miastku- kuratorzy sądowi.

            Celem powstania zespołu interdyscyplinarnego jest przede wszystkim dobry przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu interdyscyplinarnego, który pozwala na zidentyfikowanie problemu społecznego a w szczególności przemocy w rodzinie, demoralizacji dzieci, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich czy bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

            Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów w  indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego. Zadaniem takiej grupy roboczej jest:

  • opracowanie i realizacje planu pomocy indywidualnego przypadku,
  • monitorowanie sytuacji rodziny,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz ich efektów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kmiecik 26-05-2015 09:33:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kmiecik 26-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kmiecik 26-05-2015 09:33:44