Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działalności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie  jest jednostką organizacyjną gminy Trzebielino , utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Zakres dzialalności ośrodka:
 
1)      Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie
2)      Rozpoznawanie potrzeb społecznych oraz poddawanie analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
3)      Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalności zawodowej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
4)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
5)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
6)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
7)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
8)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów;
9)      Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
10) Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej uczniom;
11) Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
12) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawami;
13) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
14) Realizacja zadań związanych z przemocą w rodzinie
15) Realizacja zadań związanych z przeciwdziałanie alkoholizmowi
16) Opracowanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
17) Organizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym;
18) Współdziałanie z działającymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kmiecik 04-03-2015 10:55:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kmiecik 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kmiecik 04-03-2015 10:55:58