Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z dn. 10.07.2001r. z późn. zm. )

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.
  3. Osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
  4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
  5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy jest zależny od:

- dochodów jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
  -175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym;
   -125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 marca 2013 roku najniższa emerytura wynosi 831,15 zł.

Do wyliczeń dodatku mieszkaniowego bierzemy dochody brutto z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz koszty uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

- powierzchni lokalu, którą ustala się biorąc  pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Ustalona w ww. sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo, tzw. powierzchnia normatywna.

Odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa niż:


 

Ilość osób w rodzinie Powierzchnia normatywna
1 osoba 35 m2
2 osoby 40 m2
3 osoby 45 m2
4 osoby 55 m2
5 osób 65 m2
6 osób 70 m2
 

W razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym wiekszej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwieksza się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Wnioski o ustalenie prawa do  dodatku mieszkaniowego należy składać u pracownika socjalnego Grażyny Siekluckiej pok. nr 11 do dnia 12 każdego miesiąca.


 


ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 

 Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

§  posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

§  złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 

§  zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego:

1.     prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,09 zł/miesiąc,

2.     składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/ miesiąc,

3.     składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o dodatek mieszkaniowy.pdf (PDF, 876.42Kb) 2015-05-26 08:55:48 751 razy
2 wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.pdf (PDF, 56.84Kb) 2015-05-26 08:55:48 712 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kmiecik 26-05-2015 08:55:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kmiecik 26-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kmiecik 01-10-2015 09:45:57